Amatør- & Ordensudvalget

DRUs AMATØR- & ORDENSUDVALG
Udvalget er direkte valgt af repræsentantskabet i Dansk Rugby Union for en periode på 2 år.
Består af 3 medlemmer og 1 suppleant, hvor mindst et medlem bør have juridisk uddannelse.
Pt. består udvalget af:
- Peter Rohde
- Michael Sønderskov
- Jens Albagaard
- Ole Nielsen (suppleant)

Ingen af medlemmerne kan samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet Dansk Rugby Union. Til varetagelse af en gyldig beslutning kræves, at udvalget er fuldtalligt (3 personer).

Al kommunikation til/fra udvalget foregår via DRUs administration (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Udvalgets afgørelser kan indankes til DIFs Appeludvalg indenfor 4 uger.

Opgaver for udvalget:
- At behandle sager vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DRUs love, regler og andre bestemmelse. Amatør- & Ordensudvalget kan afvise sager, der efter DRUs regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for Amatør- & Ordensudvalget.

- Som voldsgiftret af afgøre stridigheder mellem organisationer, eller personer under DRU, når de stridende parter er enige om at begære sådan afgørelse, og udvalget finder at dette burde påtage sig afgørelsen.

- Enhver person eller organisation under DRU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af paragraf 2, stk. 1a, for udvalget. Indbringelse for udvalget skal ske inden 30 dage efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

Amatør- & Ordensudvalget er Dansk Rugby Unions højeste ankeinstans. Udvalgets afgørelser kan indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg indenfor 4 uger. Har udvalget fungeret som voldgiftsret, er dets afgørelse endelig og upåankelig.

UDVALG I DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Afgørelser kan indbringes for nedenstående udvalg indenfor 4 uger, hvis man ønsker det.
DIFs Appeludvalg. Se DIFs love §24 samt DIF lovregulativ II på www.dif.dk
DIFs Etisk Komité 

Se mere om de disciplinære bestemmelser i Dansk Rugby Union her

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Forening Direkte, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.