Disciplinære bestemmelser

 PROCES VED DISCIPLINÆRE SAGER I TURNERINGEN

Turneringsudvalg_behandler_sagen_og_træffer_afgørelse.png 

DRUs Turneringsudvalg fastsætter karantæner i turneringen


En spiller, der er blevet udvist i én kamp (direkte rødt kort eller 2 gule kort), får automatisk minimum 1 uges karantæne. DRUs turneringsudvalg modtager indberetning fra kampens dommer via DRUs administration senest 48 timer efter kampens afslutning, og foretager herefter strafudmåling.

Denne sendes sammen med indberetningen til den involveret klub senest 1 uge efter kampens afslutning. World Rugby regulativ 17, bilag 1 bliver anvendt til strafudmåling.

En spiller, der er udelukket, må ikke deltage i nogen kamp på noget niveau i løbet af udelukkelsesperioden. Perioder, hvor der ikke afholdes kampe i Danmark, skal ikke medregnes i spillerens udelukkelse.

Turneringsudvalgets afgørelser kan ankes til DRUs Paragrafudvalg. Klubben indsender sin anke til DRUs administration indenfor 8 dage. Der skal  vedlægges et gebyr på kr. 1.000,-. Dette gebyr tilbagebetales hvis klubben får medhold i anken. Anken har ikke opsættende virkning.

 Afgørelser truffet i DRU's Paragrafudvalg kan ankes til DRUs Amatør- & Ordensudvalg. Klubben skal indsende sin anke til DRUs administration indenfor 30 dage fra modtagelse af afgørelsen. Anken har ikke opsættende virkning medmindre udvalget vurderer modsat. Der skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000,-. Dette gebyr tilbagebetales hvis der gives medhold i anken.

Afgørelsen kan herefter ankes til DIFs Appeludvalg indenfor 4 uger for bekendtgørelse. Se DIFs love §24 samt DIF lovregulativ II på www.dif.dk

 
InvictusDMsevens2023

 

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Forening Direkte, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.