Opstart af klub

Opstart af ny klub:

Er I nogle stykker, som er interesserede i at starte en rugbyklub, så er her nogle gode råd til, hvordan I kommer i gang. 

Som en af de første ting i forbindelse med at starte en klub, er det fornuftigt at mødes og klarlægge, hvor stor interessen er. Viser det sig ved det første møde, at der er tilstrækkelig stor interesse, bør i allerede ved dette møde udpege en arbejdsgruppe, der har ansvaret for at oprette klubben, sørge for træningsudstyr og undersøge træningsfaciliteter.

Arbejdsgruppen bør fremkomme med forslag til bestyrelse, foreningsvedtægter, facilitetsmuligheder samt velkomstmateriale og plan for at rekruttere nye medlemmer. I forhold til bestyrelsen kan man med fordel overveje at finde et eksternt bestyrelsesmedlem, som har erfaring fra anden forening med at søge kommunale tilskud og træningsfaciliteter.

Ligeledes bør arbejdsgruppen kontakte kommunens fritidsforvaltning og orientere dem om planerne om at oprette en klub, da man i alle kommuner kan opnå støtte i opstartsfasen. Endeligt bør arbejdsgruppen planlægge og indkalde til stiftende generalforsamling, hvoraf det skal fremgå, at klubben ønsker optagelse i DRU. 

Hvordan holder man stiftende generalforsamling?

En stiftende generalforsamling er en slags kick-start af jeres rugbyklub. Det er her, at I kan fastlægge reglerne for, hvordan jeres klub skal fungere. Det indbefatter blandt andet, at I skal beslutte klubbens navn, vælge en bestyrelse, fastsætte medlemskontingentet mm. 
For en vejledning til vedtægter henviser vi til DIF, der også har standard skabeloner, som I kan tage udgangspunkt i.

Hvem skal man kontakte ved kommunen?

Ved opstart af en ny klub er det nødvendigt at kontakte din lokale kommunes fritidsafdeling. Det er gennem fritidsafdelingen, at I får tildelt baner og hal til henholdsvis udendørs- og indendørssæsonen. Hvis ikke fritidsafdelingen administrerer træningsfaciliteterne, kan de fortælle dig, hvem I ellers skal kontakte.

I de fleste tilfælde betaler kommunen for klubbens brug af baner. De er gennem lovgivning forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for jer, ligesom der tildeles et mindre beløb i foreningsstøtte pr. medlem. Der kan dog i nogle tilfælde være udgifter forbundet med at benytte disse faciliteter. Derfor er det en god ide, at man tager højde for denne udgift, når man fastlægger medlemskontingentet i klubben.

Danmarks Idrætsforbund har et stort udvalg af foldere og materiale, der kan være god hjælp i opstartsfasen. 

Vi håber at ovenstående er en hjælp til at komme i gang, men start med at kontakte DRUs udviklingskonsulent, der meget gerne rådgiver og vejleder direkte. 

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Forening Direkte, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.