Tilladelse til stream af DRU kampe 2021

Forldre foto ungdom 2019 banner DS

Det er nok de færreste der er opmærksomme på, at DRU i henhold til vedtægternes §4 stk. 12, ”…besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som DRU udskriver, overdrager eller giver tilladelse til i henhold til DRUs vedtægter, love og turneringsreglementer”...

 Dette er vigtigt i forhold til at DRU kan indgå aftaler på området til gavn for alle (fx en streamingsaftale for DM turneringen).

Men det er selvfølgelig også vigtigt at synliggøre aktiviteter i klubberne.

Der er derfor givet tilladelse til, at klubber streamer fra egne kampe i 2021 sæsonen. 

Der opfordres til at man aftaler dette med modstander før kampen og at man stiller materiale til rådighed for modstander. Ligesom at DRU også gerne deler egnet indhold.

DRU forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne tilladelse, skulle der opstå mulighed for at indgå aftaler på området.

Foto: Daniel Storch 2019