Strategiarbejdet 2022-2025

HRK klynge banner
Vi er stadig i fuld gang med at formulere og definere strategier for perioden 2022-2025. 
Vi har udvalgt 4 områder (se nedenfor). Vi er bevidste om, at vi ikke kan afdække alle områder, men håber at de overskrifter vi har udvalgt dækker over de ønsker vi alle har for udviklingen af rugby i Danmark.

De 4 områder er udvalgt af bestyrelsen efter input fra klubber i forbindelse med strategimøderne i oktober måned - og naturligvis i tæt samarbejde med DIF. 

De 4 strategiske områder er:

  • Det stærke fundament til mere rugby
  • Bedre rugby - de sportslige ambitioner nationalt
  • Flere børn og unge i klubberne for at styrke det sportslige niveau og fremtiden 
  • International indflydelse (omhandler udelukkende formandens internationale arbejde)

1. maj skal vi indsende vores endelige strategiske spor til DIF og i perioden frem til  den1 maj vil DRU kontakte klubberne for yderligere input til hvordan vi sammen skal udvikle rugby i Danmark.

Tidslinje for udarbejdelse af strategiske spor:

  • 1. marts: DRU udsender information til alle klubber. Vi ønsker her at alle klubbestyrelser giver input på mål og handlinger under de overskrifter vi har indsendt til DIF
  • 20. marts: DRUs bestyrelse samler input fra klubber og formulere strategiske spor.
  • Slut marts: Møde med DIF hvor foreløbige spor diskuteres.
  • 1. april: DRU udsender strategiske spor til gennemsyn og kommenterer hos alle klubber.
  • 15. april: DRUs bestyrelse godkender spor
  • 1. maj: DRU indsende strategiske spor til DIF

Herefter kommer DIFs bestyrelse til at arbejde med godkendelsen af alle specialforbunds indstillinger af strategiske spor. Den 9. oktober 2021 godkendes alle strategiaftaler endeligt på DIFs budgetmøde.

Mere information er udsendt til alle klubbestyrelser. Vi ser frem til sdet videre amarbejde omkring formuleringen af vores kommende strategiske spor for dansk rugby.

Her er overskrifterne vi har indstillet til DIF og som vi skal arbejde videre med:
De første 3 spor tager udgangspunkt i den samlede input vi har fået fra jer der har været involverede
i processen frem til nu. Det 4. område omhandler international politisk indflydelse og er et område
hvor DIF har henvendt sig til os og opfordret os direkte til at søge dette. Sporet omhandler kun DRUs
formand og involverer ikke andre.
Titel spor 1:
DET STÆRKE FUNDAMENT TIL MERE RUGBY:
Baggrunden er, at alle vores klubber ønsker flere medlemmer, men desværre er det
ofte "Tordenskjolds Soldater", der driver klubben, og de kæmper med for få hænder til
at gøre arbejdet. Vi ønsker derfor at skabe grobund for flere frivillige hænder i
klubberne, så klubarbejdet bliver både nemmere og sjovere for alle involveret.
Titel spor 2:
BEDRE RUGBY - DE SPORTSLIGE AMBITIONER NATIONALT:
- En turneringsstruktur for ungdom der bygger på principperne i det aldersrelateret
træningskoncept (ATK)
- En turneringsstruktur for senior (m/k) der understøtter fastholdelse og rekruttering
af spillere
- Et højere uddannelsesniveau for trænere og dommere i både ungdom- og
seniorrugby.
- Mere regionalt samarbejde blandt vores klubber for at udvikle træningsmiljøet med
udgangspunkt i vores ATK
- Flere klubhold der deltager i vores turnering med hele senior og ungdomshold
- Generelt flere voksne i Danmark, der er aktive med en rugbybold. En ambition som vi
opnår gennem det forbedrede tilbud vi skaber med nye rammer gennem dette spor
Titel spor 3:
FLERE BØRN OG UNGE I KLUBBERNE FOR AT STYRKE DET SPORTSLIGE FUNDAMENT OG FREMTIDEN:
- Flere børn og unge skal ind i rugbysporten fra en tidlig alder. Det skaber mere liv i
klubberne og skaber ambitioner, der rækker ud i fremtiden.
- En tidlig start giver bedre rugby spillere på længere sigt og hjælper med at fastholde
spillerne i sporten.
- Vores ATK tilbud skal rulles bredt ud til de eksisterende klubber og hvor materialet
ellers kan styrke vores rugbytilbud.
- Vores stærke værdier har en berettigelse i det danske samfund og for den næste
generation. Værdierne skal bruges til at forbedre indtrykket af rugbysporten i det
Dansk Rugby Union | Idrættens Hus | DK-2605 Brøndby | T: +45 43 26 28 00 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | www.rugby.dk
Protektor H.K.H. Prins Joachim – Medlem af Danmarks Idrætsforbund | World Rugby | Rugby Europe
PASSION • SAMMENHOLD • RESPEKT • DISCIPLIN • FAIRPLAY
danske samfund.
- At komme bredere ud med en varieret form for tilgange til rugby, der taler bredere til
forskellige grupper af unge. Her taler vi om traditionel kontaktrugby i form af Sevensog
Maxrugby, men også touch- og tagrugby. DRU stiller med inspiration, forslag til
rammer og materiale. Klubberne vælger den tilgang der har den største effekt lokalt.
- At opnå udvikling gennem et tættere samarbejde mellem de danske rugbyklubber
lokalt og regionalt. DRU skal være med til at skabe rammer og tilføre inspiration.
Titel spor 4:
INTERNATIONAL INDFLYDELSE
- støtte op om DIFs ambitioner om at påvirke det internationale politiske arbejde i en
retning, der står mål med vores måde at drive idrætspolitik på
- sætte et positivt aftryk på udviklingen af rugbysporten internationalt og med et
specifikt fokus på rugbysporten i Europa.