Stadig plads til alle i dansk rugby

Vrdier og regnbueflag 1200x630

I dag er det "International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia".
Vi benytter lejligheden til at fortælle lidt om baggrunden for det nye turneringsreglement, der for første gang indeholder licensregler for personer, der har gennemgået kønsbekræftende behandling. 

Sidste år vedtog World Rugby, at transkønnede ikke kan deltage på internationalt niveau (landshold). Samtidig lod World Rugby det være op til de enkelte medlemslande, om man vil tillade transkønnede på nationalt niveau. DRUs bestyrelse var fra starten enig i, at rugby i Danmark stadig skal være for alle - og at vi netop er en sport, hvor der er mulighed for dette. 

Der har ikke tidligere været licensregler for transkønnede i dansk rugby og dermed har man kunne deltage på lige fod som alle andre. Så når dette skulle indføres, skulle det selvfølgelig ske på en forsvarlig måde. Vi har derfor indhentet råd og vejledning fra en lang række organisationer og fagkyndige. Her skylder vi at takke Copenhagen Wolves, der har været behjælpelig under hele forløbet. 

Det engelske forbund (RFU) var de første til at definere regler på området og dem har vi naturligt ladet os inspirere af (ligesom bl.a. USA og Frankrig nu også har lignende regler). Men vi har også modtaget råd og vejledning fra Pan Idræt, Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark. DIF har blandt andet bekræftet, at vores regler læner sig helt op af de regler, som IOC har på området. Vi er taknemmelige for de råd og og den vejledning, vi har modtaget undervejs - men reglerne er helt vores egne og derfor også vores ansvar.

Og hvad er det så for nogle regler? Som det nu fremgår af turneringsreglementerne, så skal spillere, der har gennemgået en kønsbekræftende behandling oplyse dette ved ansøgning om licens og det skal kunne bevises at koncentrationen af testosteron holder sig indenfor Sundhedsstyrelsen ”normalværdier” igennem en periode på minimum 12 måneder op til ansøgningstidspunktet og at niveauet overholdes så længe spilleren deltager i den pågældende turnering. Der skal foreligge lægelig dokumentation for dette. Herefter er det fortsat en individuel vurdering om der kan tildeles licens. Denne foretages af personer udpeget af DRU med såvel sportslige som sundhedsfaglige kompetencer. 
Se turneringsreglementerne i deres helhed her

Samtidig er det nu skrevet ind i DRUs reglementer, at DRU forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at tilbagekalde en tildelt licens, hvis der er tvivl om spillernes sikkerhed eller hvis forhold gør sig gældende, som strider imod sportens værdier. Dette er gældende for alle spillere - uanset køn!

Vi føler os overbeviste om, at vi med ovenstående licensregler, kan byde alle velkomne i dansk rugby. Det er fortsat klubbens ansvar, at der ikke søges licens på spillere, der ikke er klar til kontaktsport - det gælder alle spillere. 

Emnet blev også behandlet i forbindelse med DRUs repræsentantskabsmøde i marts måned, hvor der var opbakning til ovenstående - dog før de endelige regler forelå. Vi modtager meget gerne spørgsmål på området og vil naturligvis løbende evaluere reglementerne (på alle områder). 

Vi er, heldigvis, blevet klogere i processen, og vi er stadig helt ovebeviste om, at rugby skal være for alle. Vores sport har altid være inklusiv og det skal den blive ved med at være.