Søg støtte til rugby i sommerferien

OL Rio 2016 bold maskot 2
Det skal ikke være økonomien, der afholder Jer fra at tilbyde masser af rugbyaktiviteter i sommerferien!
Søg DIF/DGIs pulje til "sommertiltag i idrætsforeningerne". Der kan søges til stort set alle aktiviteter: 

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.
Der søges via medlemstal.dk (brug klubbens normale login) og forretningsgangen er nem og overskuelig. Alle ansøgninger behandles løbende og hurtigt.