Søg DIF/DGI Coronastøttepulje

corona grafik banner
Så er der for 3. gang åbnet for ansøgninger til DIF og DGIs støttepulje til foreninger. Der kan søges frem til den 30. oktober kl. 12 og der søges via medlemstal.dk, hvor formand og kasserer har adgang.

Man kan søge puljen om støtte til mistede (netto) indtægter i forbindelse med COVID19. Det kunne f.eks. være mistede sponsorindtægter, fald i medlemskontingenter, tabt indtjening i klubhus m.m. i forbindelse med egne aflyste arrangementer/kampe og mistede indtægter i forbindelse med andres aflyste arrangementer (f.eks. klubvagter på festivaler).

Det er et krav at klubben har et CVR nummer og der skal ved ansøgning fremsendes følgende:

• Kontaktperson.
• Ansøgningsbeløb.
• Baggrund for ansøgningen (maks. 2.000 tegn).
• Information om foreningens økonomi:
o Foreningens omsætning i 2019.
o Foreningens resultat i 2019.
o Aktuel egenkapital i foreningen.
o Forventet resultat i 2020.
• Information om allerede modtaget kompensation i foreningen.
• Budgetlinjer til uddybning af ansøgningsbeløb.
o Mulighed for upload af relevante bilag.
• Tro- og love-erklæring på, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, samt at idrætsforeningen ikke ansøger om tilskud til dækning af udgifter/tabte indtægter, der er dækket på anden vis.

Der kan søges for tabte indtægter helt tilbage til marts måned - og man kan godt søge puljen, selvom man har også har søgt i tidligere ansøgningsrunder. 

Der er mere hjælp at hente på www.dif.dk/stotte og når man logger ind på medlemstal.dk er der også adgang til vejledninger m.m. Det er en meget overkommelig opgave, men er der brug for hjælp, så kontakt endelig DRU.