Senior turneringsreglementer 2021

paragraf 2

Turneringsreglementer for senior (kvinder og mænd) er opdateret og ligger her. Der er tale om følgende ændringer:


Licenser: Oversigt over de forhold, der skal være opfyldt for at få licens. Dette er en redaktionel ændring.
Licenser for personer, der har gennemgået kønsbekræftende behandling: Her har ikke tidligere været regler på området, men de er nu skrevet ind i reglementet.
Licenser: Forbehold for at licenser kan tilbagekaldes, hvis der er tvivl om spillerens sikkerhed samt hvis der handles mod DRUs værdier.
Krav til klubber ang. dommere: Konsekvenser hvis en klub ikke har aktive dommere. Det er vigtigt at bemærke, at man kan undgå økonomisk straf ved at indgå dialog med DRU.  
I kvindernes reglement er antallet af DM Serier sænket til minimum 4, da der er ønske om at afvikle udviklingsstævner.
Forbehold for COVID-19 er fortsat gældende i begge reglementer. 

Alle ændringer har været varslet overfor både klubber og repræsentantskab.