Så starter vinterens webinarer

Rugby webinarrkke 2021 cover FB event ny

I næste uge afholder vi det første af seks korte klubwebinarer. Første tema er medlemskartotek - med fokus på hvordan vi bedst registrere medlemmer, sørger for kontingentopkrævning og dermed fastholder medlemmer. 
Vi har oprettet alle webinarerne i kalenderen her på siden, hvor det enkelte seminar har eget link til Teams. Samtidig har vi også oprettet webinarerne i Facebookbegivenhederne på RUGBYdk, så vi forhåbenlig kommer ud til flest mulige.
Målgruppen er ikke helt den samme til de enkelte webinarer, så der er ingen forventning om at den samme person deltager i alle seks webinarer. 

Der vil på alle webinarer være fokus på information, inspiration, netværk og erfaringsudveksling. Sammen er vi stærkest!

Tilmelding er ikke nødvendig - og vi gennemfører alle webinarer uanset antal deltagere.