Så lykkedes det, repræsentantskabsmøde 2020

Efter to udsættelser pga. COVID-19, lykkedes det søndag at afholdes årets repræsentantskabsmøde. Mødet blev afholdt både fysisk og digitalt - og det gik uden problemer. 
Vi takker alle klubber for tålmodigheden og for et rigtig godt møde og efterfølgende turneringsdebat. 

Referat af repæsentantskabsmødet samt notat fra turneringsdebatten ligger her

Jens Aage Skare Nielsen blev genvalgt som formand og der var også nyvalg til bestyrelsen, der blev udvidet fra 6-7 personer. Velkommen til Jesper W. Lienhøft og Jesper Heiselberg. 

Af øvrige beslutninger kan det nævnes, at mødets dagsorden fremover vil få nyt punkt 4 omhandlende budgetorientering. Det blev også vedtaget, at repræsentantskabsmødet fremover kan afholdes helt eller delvist digitalt, hvis omstændighederne kræver det. Vedtægter er opdateret og kan ses her

På den efterfølgende turneringsdel var der bred enighed om, at man afvikler efterårets DM sæson så tæt på det oprindeligt planlagte program som muligt. Evt. suppleret med et slutspil eller andre aktiviteter, hvis der er plads i programmet. 
Turneringsreglement (mænd) er odateret i forhold til nye regler for bonuspoint (ændring fra at score 4 eller flere forsøg, til at kræve at man vinder med 3+ forsøg). Der indsættes også regler for klubber (mænd og kvinder), der ikke har dommere til turneringsaktiviteter (varslet i 2018 og igangtræden fra 2021). Alle reglementer ligger her.

Efter søndagens repræsentantskabsmøde har den ny bestyrelse afholdt konstituerende møde (referat her). Tillykke til Ulrikka Brændgaard Nissen, der er ny næstformand for DRU. 
Der blev også fastsat datoer for det kommende års bestyrelsesmøder, disse er lagt i kalenderen her på siden. 

Rugby.dk opdateres løbende med de mange ændringer/rettelser, der følger et repræsentantskabsmøde.