Referat af repræsentantskabsmøde 2021

Rep 2021 teams

Så er referatet fra rep.mødet den 22. marts godkendt og kan læses her (se også formandens præsentation fra mødet). 
Rettelser til vedtægter på bagrund af de to vedtagne forslag følger efter Påske.
Vi håber at vi næste år kan samles IRL!