Puljeoverblik

DK mnter banner
Der er i øjeblikket gode muligheder for at søge om økonomisk støtte til klubber og foreninger. DIF har lavet et samlet overblik, som er udsendt til alle klubber. 
Vi har også lagt oversigten her på siden. Bemærk de respektive tidsfrister - specielt DIF/DGIs Sommerpulje, der udløber den 23. august.