Opdatering i forhold til lokale COVID-19 restriktioner

corona 4893276 1920 banner
De lokale restriktioner, der er indført i Storkøbenhavn og Odense rammer også rugby. Der er i dag udsendt opdatering til alle klubber, den kan også læses her nedenfor.
Vi må nok forvente, at det ikke er sidste gang, at vi kommer til at opleve denne form for regionale tiltag, så derfor er den udsendte opdatering vigtig for alle. 
Har man spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte DRU. 

 

Status udendt til alle klubber dags dato:

Som vi desværre nok havde frygtet, ser vi nu lokale restriktioner, der også påvirker rugby.
Vi må også nok forvente, at det ikke er sidste gang, og vi må naturligvis forholde os til disse situationer.
Selvom det føles som flere skridt tilbage, så går det trods alt den rigtige vej med genåbning af idrætten – vi holder bare pause, hvor nødvendigt!

Hermed en status der er vigtig for alle – ikke kun de 18 storkøbenhavnske kommuner og Odense.

FASE 5 er som udgangspunkt fortsat gældende. Dog flyttes aktiviteter i de berørte kommuner til efter den 22. september. Dette skyldes hovedsagelig det lave forsamlingsforbud på 50 – men selvfølgelig også hensynet til klubbernes situation, hvor ikke alle har adgang til træning.

Det betyder helt konkret:
Speed v Exiles er flyttet fra den 12. september til den 17. oktober
Exiles v FRK er flyttet fra den 19. september (ny dato aftales pt.)

Kvindernes Sevens Serie i øst den 19. september flyttes til den 26. september (hos CSR)

Kampe mellem hold fra restriktionsramte kommuner kan ikke flyttes ud af kommunerne til en ikke-ramt kommune. Men allerede planlagte stævner/kampe i ikke-ramte kommuner må godt have deltagelse af hold fra restriktionsramte kommuner. Altså, ARK v FRK kan spilles den 12. september.
Det er dog vigtigt at gentage, at afbud til kampe pga. COVID-19 situationen ikke medfører sanktioner. Kampe, der ikke kan afvikles fordi et eller begge hold har problemer med det, vil blive registreret som 0-0.

Det anbefales at alle sociale arrangementer i klublokaler flyttes eller aflyses i de restriktionsramte kommuner (frem til og med den 22. september). Dette gælder også sociale aktiviteter i forbindelse med træning og kamp.

HUSK: Det er meget vigtigt, at klubberne fortsat har fuld fokus på hygiejne i forhold til afspritning af bolde/udstyr, håndvask samt social afstand udenfor banen.

TILSKUERE:
Her skal strammes op over hele linjen. Det er vigtigt at forstå, at når der tillades op til 500 tilskuere til en idrætsbegivenhed, så er det en undtagelse, der er forhandlet på plads af DIF/DGI. Men denne er kun gældende, hvis tilskuere er SIDDENDE PÅ EN STOL/KLAPSTOL og i afmærkede afsnit med afstand og adgang til håndsprit.
Kan man som klub ikke leve op til dette, kan man IKKE tillade tilskuere til kampe. Det er den arrangerendes klubs ansvar at sikre tilskuerforhold og overtrædelse medfører bødestraf.
Se mere i retningslinjerne i DRUs Fase 5 samt hos DIF.

Den ”superliga-model” som alle idrætter har fået mulighed for at gøre brug af er udsat til den 22. september. Denne model er dog kun aktuel, hvis der spilles på faciliteter hvor der kan sektionsopdeles mellem hver 500 tilskuere, hvor der foreligger en sundhedsplan samt at tilskuere registreres og kan spores efterfølgende. Den bruger vi ikke så meget tid på i rugbysammenhæng, men I kan altid se seneste retningslinjer hos DIF.

Skulle de igangværende restriktioner blive forlænget lokalt - eller nye opstå, så forholder vi os til det løbende og i henhold til de til enhver tid gældende regler. Vi må alle være fleksible og omstillingsparate – samt ansvarsbevidste. Men målet er at få spillet så meget rugby som muligt!

Politikerne har igen tilført midler til puljer, der skal hjælpe foreningsidrætten gennem en svær tid. DIF/DGI forhandler pt. rammer for ansøgning/tildeling og forventer at melde procedure ud den 15. september.

Herfra skal der lyde en stor opfordring til at søge disse midler. Processen er meget lidt bureaukratisk og der vil formentlig kunne søges meget bredt. Vi minder Jer om det, når vi har mere nyt fra DIF.

Vi slutter af med at orientere om den positive test, der har været i forbindelse med kamp mellem Erritsø og Aalborg/Holstebro den 5. september og det forløb, som de involverede klubber er i gang med.
Der skal lyde stor ros til den måde klubberne har håndteret situationen. Det er ikke utænkeligt, at andre kan komme i samme situation, så derfor deler vi erfaringerne fra Jylland her.

En spiller blev i forbindelse med arbejde bedt om en covid-19 test. Spilleren var på ingen måde syg eller udviste symptomer og deltog derfor helt naturligt i kamp lørdag. Desværre kom der alligevel positivt svar søndag.

De 2 hold (3 klubber) involveret i kampen har haft kontakt til Corona-hotline og respektive kommuner. Alle seniorspillere bliver nu testet to gange og afhængig af resultaterne forventer man at kunne genåbne klubber efter den kommende weekend.
Alle spillere holder den corona-ansvarlige løbende orienteret – og pt. er der endnu ingen positive test.
Alle retningslinjer blev overholdt i forbindelse med afvikling af kampen og alle har handlet yderst ansvarligt efterfølgende.
Klubberne følger naturligvis fortsat myndighedernes anvisninger, men fra DRUs side er der ikke problemer med at de to hold deltager i kampe igen, så snart de 2x negative test forligger.

Man er som altid velkommen til at kontakte DRU for yderligere spørgsmål.

Nyttige links:

Myndighedernes officielle side: www.coronasmitte.dk

Sundheds- og ældreministeriet: www.sum.dk

Danmarks Idrætsforbund: www.dif.dk

Vi anbefaler at alle, der har mulighed for det, installere og aktivere smittestop app’en.