Fase 5 rugbyretningslinjer - samt status turneringer

Bold mundbind 2 banner
Der er netop udsendt information til alle klubber med retningslinjer for rugbyens fase 5, status over turneringsaktiviteter samt en klubtjekliste for afvikling af kampe/stævner. 
Alt materiale ligger også her på siden

Som alle ved, så kan situationen ændrer sig med kort varsel og vi følger naturligvis udviklingen tæt. 
Igangværende forhandlinger mellem DIF/DGI og folketingets politiske idrætsordførere kan give anledning til ændringer/dispensation for idrætten. Der forventes svar indenfor en uge.

Vi skal bede klubber om at sende input/kommentarer til turneringsaktiviteterne senest mandag den 24. august kl. 18, da corona-gruppen mødes igen mandag aften (senest). 
Man er altid velkommen til at kontakte DRU for yderligere information, opklarende spørgsmål m.m. Se også www.dif.dk, hvor der løbende opdateres med svar på oftest stillede spørgsmål. 

 

Brev udsendt til klubberne, 19. august 2020:

Vedlagt finder I retningslinjer for rugbyens fase 5, som vi nu er klar til at sætte i gang.
Samtidig med at vi letter på træningsrestriktioner og åbner for turneringskampe, så må vi desværre også konstatere, at efteråret langt fra bliver ”normalt” i forhold til den udvikling vi ser med COVID19 i Danmark (og i resten af Europa).

Det er meget vigtigt, at klubberne fortsat har fuld fokus på hygiejne i forhold til afspritning af bolde/udstyr, håndvask samt social afstand udenfor banen.

Vi må forvente at der i efteråret vil opstå skiftende regionale restriktioner pga. smitteudbrud – og DRU ønsker ikke at ”tvinge” nogle klubber til at gennemføre kampe. Der vil derfor blive lavet et tillæg til turneringsreglementerne, der tager højde for dette.

Vi kommer også fortsat til at kæmpe med forsamlingsforbud, der gør det vanskeligt at gennemføre stævner, som vi kender dem. Her afventer vi dog DIF/DGIs igangværende forhandlinger, der muligvis kan åbne for en dispensation for idrætten.

Når vi samtidig skal forholde os til en meget kort sæson, finder DRU det ikke længere sportsligt relevant at spille om DM titler. Der vil i stedet blive spillet om et uofficielt mesterskab for 2020 sæsonen (seniorrækker).  

Det understreges at vi fastholder så mange aktiviteter som overhoved muligt, dog under tilpassede forhold.

Børn og ungdom:
Der vil ikke blive afholdt landsdækkende stævner. Der vil i stedet blive afviklet aktiviteter for årgange – og samtidig opfordre DRU klubberne til at afvikle regionale aktiviteter (koordiner meget gerne med Preben). Der kåres ingen danske mestre i 2020.
Der er udsendt information om aktiviteterne den 29. august og Preben følger inden længe op i forhold til den 26. september og den 31. oktober.

Kvinder:
Der kan pt. ikke afvikles landsdækkende DM Sevens Serier. DRU foreslår at de tre turneringsdatoer afvikles niveauopdelt i henhold til seedning 2019: 1-5 spiller i øst og 6-9 spiller i vest (kan tilpasses efter ønske fra klubberne).
Der vil blive kåret en vinder i hver gruppe, der modtager en pokal for 2020 sæsonen. Vinderen i øst er uofficiel dansk mester.
Hvis forsamlingsforbud ændrer sig for idrætten, vil vi planlægge efter klubbernes ønske (landsdækkende eller niveauopdelt).
Her opfordres også til at afvikle klubaktiviteter (koordiner meget gerne med administrationen).
Input fra de deltagende klubber modtages meget gerne og senest den 24. august kl. 18.

Mænd:
Efterårets program fastholdes uændret – flest mulig kampe forsøges gennemført.
Der spilles om et uofficielt DM og ingen straffes for ikke at deltage i alle kampe.
Pokalturneringen forventes fortsat igangsat den 31. oktober.
Input fra de deltagende klubber modtages meget gerne og senest den 24. august kl. 18.

Vi følger naturligvis udviklingen og opdaterer løbende. Men hører vi ikke andet fra klubberne, så handler vi efter ovenstående plan.

Hvis der er behov for det, så indkalder vi gerne til online møder for henholdsvis B&U, kvinder og mænd.

Vi ser frem til at høre fra Jer senest den 24. august senest kl. 18, da coronagruppen mødes online samme aften.