DRUs vedtægter opdateret

paragraf 2

I forlængelse af marts måneds repræsentantskabsmøde, er DRUs vedtægter nu opdaterede som konsekvens af de to forslag, der blev enstemmigt vedtaget på mødet. 
Ændringerne omfatter mulighed for medlemskab for touchrugbyklubber samt regler i forhold til tale- og stemmeret for personer med tillidsposter på repræsentantskabsmøder.