Danmark Sevens afbud til EM i Kroatien

DAN Sevens m og k
DRUs bestyrelse har truffet den meget svære beslutning, ikke at sende de to Sevenslandshold til EM i Kroatien, den 19.-20. juni. Dette skyldes de mange restriktioner og udfordringer, der er forbundet med at rejse til et land, der fortsat er kategoriseret som "orange" af myndighederne. 
Beslutningen er truffet efter tæt dialog med spillere og ledere på holdene, men er i sidste ende en enig bestyrelses ansvar.

Der er flere grunde til, at et afbud er blevet nødvendigt. Det handler især om den usikkerhed, der er forbundet med at rejse - herunder bl.a. forsikring. Men først og fremmest er det DRUs ansvar overfor spillere og ledere, som vil være svært stillet i tilfælde af isolation i udlandet - og pga. de fortsatte karantænekrav efter hjemrejse. 

DRU har været i løbende dialog med Rugby Europe, som i dag er blevet orienteret om DRUs beslutning - ligesom alle spillere og ledere er det.

Lige siden det lå klart, at Rugby Europe ønskede at gennemføre EM turneringerne i år, har DRU argumenteret for at dette skulle ske efter sommerferien, for at give bedst mulighed for gennemførelse. Dette mødte ikke opbakning og det skal også siges, at der er stor forskel på de deltagende landes situationer. Vi vil også gerne understrege, at vi ikke er i tvivl om, at de kroatiske værter vil gøre alt for at gennemføre EM på en forsvarlig måde. Vi skal dog ikke glemme, at vi har med amatørsportsfolk at gøre og med begrænset budget for både værter og deltagere - dette gør det ikke nemt, at kunne lave "bobler" omkring afviklingen. 

Det er en ulykkelig og frustrerende situtation, men det handler først og fremmest om at kunne sikre de spillere og ledere, der repræsenterer DRU. Det føler vi os overbevist om, at vi på nuværende tidspunkt gør bedst, ved at blive hjemme. Det er endnu ikke udelukket, at holdene vil kunne deltage i anden EM turnering i Ungarn i juli måned.