COVID19 - retur til sport efter sygdom

Retur til sport Covid19 final220121 web
Hvornår er det forsvarligt at genoptage sportsaktiviteter efter smitte med COVID-19? Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har udarbejdet en guideline for sportsudøvere, der har været smittet med COVID-19 og nu gerne vil vende tilbage til deres sport.

Idrætslæger hos Dansk Idrætsmedicinsk selskab er klar med en ny guideline, der gælder for sportsudøvere, der ønsker at komme retur til sport (RTS) efter et mildt eller moderat sygdomsforløb ved COVID-19 infektion.

 

Hent den fulde guide her og som altid henviser vi også til www.dif.dk/corona for mere information.

Grundlæggende gælder, at man skal kunne sætte flueben ved følgende, før man overvejer at vende tilbage til sin sport efter COVID-19 smitte:

  • Man skal sørge for minimum 10 dages hvile efter symptomdebut og have været uden symptomer i mindst 7 dage.
  • Man skal man kunne klare daglige aktiviteter og 500 meters gang i fladt terræn uden at føle sig udtrættet og forpustet.