Alle retningslinjer opdateret (igen)

Så har vi fået opdateret alle retningslinjer og vi har udarbejdet regler for afvikling af kampe. 
Alt materiale er udsendt til klubber og corona-ansvarlige og vi følger op med en aktivitetskalender efter weekenden.