Vedtægter
Alle foreninger skal have vedtægter, der sikrer demokrati og medindflydelse. Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet standard vedtægter, som der kan tages udgangspunkt i. Ikke alle klubber er ens, derfor vil det være nødvendigt med tilpasninger til netop din klub og din kommune. 
Gå til DIFs hjemmeside for vejledning til udarbejdelse af vedtægter samt standardvedtægter. 

Børneattester
Alle foreninger skal søge børneattester for ledere/trænere og andre voksne, der arbejder direkte med børn. Børneattester indhentes hos Politiet og søges med brug af nemID. Det er en nem procedure, som dog kræver at du kender personens fulde navn og CPR-nummer.  Der er forskellige regler i kommunerne, for hvor lang tid en børneattest er gældende. Hvis du er i tvivl, så søg en gang årligt.
Gå til Borgerservice for mere information og for indhentning af børneattester.  

Det er ikke muligt at indhente internationale børneattester – eller attester på træner/ledere uden CPR-nummer. 
I sådanne tilfælde opfordrer vi klubberne til at søge referencer i trænerens/lederens tidligere klubber. En positiv reference fra tidligere klub(ber) giver en vis sikkerhed for, at der ikke har været tale om strafbare forhold i udlandet. Samtidig skal der søges i papirform med samtykkeerklæring til Kriminalreigsteret. 

Se DIFs vejledning og hent guide her

Persondata
Fra maj 2018 skal vi alle overholde lovgivningen for forsvarlig behandling af personfølsom data.  For klubber betyder det, at der skal udarbejdes privatlivspolitik, fortegnelse over behandling af persondata samt databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere. Danmarks Idrætsforbund har sammen med DGI lavet vejledninger til foreningerne og skabeloner til udarbejdelse af de nævnte dokumenter. 
Gå til DIFs hjemmeside for vejledninger og skabeloner.
Se DRUs privatlivspoltik her