Der kræves licens for at deltage i DRUs seniorturneringer. Licensregler fremgår af de respektive turneringersreglementer.
Det er ikke en kompliceret process at søge licens, men det kan godt være lidt uoverskueligt for en ny licensansvarlig. Derfor har vi her forsøgt at samle lidt praktisk information her, så opgaven forhåbentlig bliver lidt lettere at gå i gang med. 
Nederst på siden er der direkte links til relevant information og dokumenter. 

Man skal være fyldt 18 år for at opnå seniorlicens. Der er ikke mulighed for dispensation i mændenes turnering. I kvindeturneringen kan der søges dispensation fra det fyldte 16. år.

Når en ny spiller kommer til klubben, skal han/hun udfylde et DRUs licensansøgningsskema. Dette skal underskrives af både spiller og klub. Før ansøgningen sendes til DRU, skal spilleren består Rugby Ready. Når spilleren har bestået, skal han/hun sørge for at klubben får diplom, så det kan vedlægges ansøgningen til DRU.

Rugby Ready-testen er et krav, da den sikrer at nye spillere har forstået de grundlæggende rugbyregler samt relger omkring sikkerhed. Men det er altid klubbens ansvar, at nye spillere ikke kommer i kamp, før de er klar. 

Man må ikke have licens eller være registreret i mere end en union ad gangen. Så hvis en spiller tidligere har spillet i fx England, så kræver det at der vedhæftes et udfyldt skema fra World Rugby. Dette vedhæftes DRUs licensansøgning.
Bemærk at ved klubskifte i Danmark, så låses spilleren til den nye klub i 30 dage. 

Når I har tjekket at alt er udfyldt, så sendes de relevante skemaer til DRU. Har en spiller været registreret i anden union (eller anden dansk klub), så sørger DRU for at indhente de fornødne tilladelser. 

Alle klubber får tilsendt en oversigt over licenser ved sæsonstart. Der kan søges nye licenser hele året og der er normalt kort behandlingstid (max 14 dage). 

Er der spørgsmål til licensprocedurer er man naturligvis meget velkommen til at kontakte DRUs administration.