Antidoping

Doping og rugby
Der gælder de samme antidopingregler for rugby som for alle andre sportsgrene. Disse regler er fastsat af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) og World Anti Doping Agency (WADA). I Danmark varetages området af Anti Doping Danmark (ADD).

Den officielle danske definition af doping er :
Ved doping forstås tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til IOC/WADA’s liste over forbudte stoffer. Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelse af metoder til at ændre analyseresultatet af en urin- eller blodprøve er forbudt.

Reglerne om doping gælder både i forbindelse med træning og ved stævner og i kamp, ligesom reglerne umiddelbart er de samme for motionister og eliteudøvere. Reglerne gælder for alle personer, der deltager i aktivitet i regi af et nationalt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund som medlem, idrætsudøver eller i en funktion som støttepersonale. Det er den enkelte persons eget ansvar at overholde reglerne. Læs mere her.

Doping og medicin
Der er medicin, som er på Dopinglisten. Har du fået medicin på recept fra din læge, som er på Dopinglisten, er det i nogle tilfælde nødvendigt at søge dispensation. Man bør derfor altid gøre sin læge opmærksom på, at man dyrker sport og undersøge om den aktuelle medicin er på Dopinglisten.

Du kan selv tjekke din medicin via ADD’s hjemmeside

Du kan også tjekke din medicin via ADD’s antidoping APP – der kan downloades her.

Medicinsk dispensation (TUE)
Der kan dispenseres for brug af stoffer, som er på Dopinglisten, hvis kriterierne er opfyldt (oplysninger herom fås på www.antidoping.dk). For at få dispensation skal man sende en ansøgning til Anti Doping Danmark.

Du kan selv tjekke Anti Doping Danmarks guide og se, om du skal søge om dispensation fra Dopinglisten.

Ved en dopingkontrol skal du oplyse om, at du har medicinsk dispensation.

Doping i dagligdagen
Det er ikke kun medicin, der er på Dopinglisten – flere almindelige stoffer er det også. 

Det er muligt at reducere risikoen for at indtage et forurenet kosttilskud. Det kan gøres ved at købe produkter, der er testet for stoffer på Dopinglisten. En række kvalitets- og certificeringsprogrammer tester produkter for stoffer på Dopinglisten. Se information om kosttilskud her

Dopingkontrol
For de fleste indebærer en dopingkontrol, at de må afgive en urinprøve. For en mindre gruppe idrætsudøvere indebærer en dopingkontrol også afgivelse af en blodprøve. Du kan se hvordan en dopingkontrol foregår her.

Du har både rettigheder og pligter, når du bliver udtaget til en dopingkontrol. For din sikkerhed og tryghed er det vigtigt, du kender begge dele. Se hvad der gælder her.

Yderligere oplysninger
Antidoping reglerne er komplekse, og vi vil derfor gerne hjælpe med at give et overblik over de områder, der er relevante for idrætsudøvere og for støttepersonale. Derfor opfordrer vi til at bruge Anti Doping Danmarks guides.

Du kan endvidere downloade Udøverguide, som er en vejledning til udøvere vedrørende antidoping reglerne. Udøverguiden skal gøre det lettere at forstå antidopingreglerne uden at være udtømmende. De Nationale Antidopingregler vil være de gældende. Den fortæller om roller og ansvar, hvad doping er, information om Dopinglisten, hvordan en dopingkontrol foregår m.m. Du finder guiden på denne side.

Antidoping reglerne
Vil du vide mere kan du finde det samlede regelsæt hos både Anti Doping Danmark  og hos World Rugby.
De internationale antidopingregler, WADA-kodekset, er implementeret i De nationale antidopingregler (ADD) og i World Rugby regulation 21.

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Hunderup Afd., Munkerisvej 1, 5230 Odense M
Reg. nr.: 4703
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.