Organisation

Organisation

Dansk Rugby Union (DRU) er hovedorganisation for al organiseret union-rugby i Danmark og repræsenterer dansk rugby internationalt i World Rugby og Rugby Europe.

H. K. H. Prins Joachim er protektor for DRU.

Vision: DANMARK SOM RUGBYNATION
Mission: MERE OG BEDRE RUGBY
Værdier: PASSION, SAMMENHOLD, DISCIPLIN, RESPEKT, FAIRPLAY

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er DRUs højeste myndighed og udgøres af DRUs bestyrelse og medlemmer. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned, hvor der foretages direkte valg til bestyrelse, intern revision samt Amatør- & Ordensudvalg. DRUs regnskab fremlægges repræsentantskabet til godkendelse og repræsentantskabet behandler endvidere indkomne forslag. Enhver ændring af DRUs vedtægter skal vedtages af repræsentantskabet.

Amatør- & Ordensudvalg

DRUs Amatør- & Ordensudvalg består af 3 medlemmer samt en suppleant, der vælges af repræsentantskabet for en 2 årig periode. Ingen af medlemmerne kan samtidig være medlem af andre organer tilknyttet DRU. Udvalget behandler sager vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DRUs love, regler, reglementer m.v. Amatør- & Ordensudvalget er DRUs højeste ankeinstans. Udvalgets afgørelser kan indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand, økonomiansvarlig samt 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en fungerende næstformand. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af DRU. Personale ansættes og afskediges af DRUs bestyrelse.

DRUs bestyrelse 2024/25:

  • Ulrikka Brændgaard Nissen, formand
  • Maria Hornbech Olsen, næstformand
  • Thomas Andersen, økonomiansvarlig
  • Nicolas Blier-Silvestri, bestyrelsesmedlem
  • Rikke Holdgaard, bestyrelsesmedlem
  • Ivan Nedergaard Christensen, bestyrelsesmedlem
  • Marlene Lindbjerg Jakobsen, bestyrelsesmedlem
  • Peter Munk og Jette Kristiansen, suppleanter til bestyrelsen.

For yderligere information om bestyrelsen se her

Administration

DRUs administration varetages af Idrættens Kompetence Center i Idrættens Hus.
DRU har 2 fuldtidsansatte medarbejdere: sekretariatschef Mikael Lai Rasmussen og udviklingskonsulent Preben Rasmussen.

DRU udvalg:

DRUs Amatør- & Ordensudvalg: Peter Rohde, Michael Sønderskov og Jens Albagaard (suppleant Ole Nielsen). Direkte valgt af repræsentantskabet, 

Interne revisorer: Palle Andersen og Frederik Pryds (suppleant Daniel J. Larsen).

Paragrafudvalg 2023: Henrik B. Nielsen, Steffen Pryds, Daniel J. Larsen og Martin Hansen

Turneringsafvikling: 
Dommerpåsætning og koordinering: Michael Hawkins 
Turneringsudvalg (senior): Elin Persson (adminstration DRUs kontor)
Turneringsudvalg (ungdom): Frank Melgaard, Jan Nielsen, Barnaby Hampson og Pierre Polese (administration DRUs udviklingskonsulent)

Uddannelse, World Rugby educators: 
Trænere: Mikael Lai Rasmussen (WR trainer), Preben Rasmussen, Dennis Graversen
Dommere: Diane Lintonbon (WR trainer), Mike Hawkins
Medical: Signe Birkedal Mammen og Johannes Mackeprang
Strength & Conditioning: Aske Utne

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Forening Direkte, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
Reg. nr.: 1551
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.