DRU har 2 ansatte samt administration i Idrættens Kompetence Center. 
Her ser du hvilke opgaver, der varetages af DRUs ansatte. Du finder kontaktinformation her.

SPORTSLIGT:
Sportschef Mikael Lai Rasmussen

Overordnet ansvar: Landshold, teknisk uddannelse (senior rugby), strategisk samarbejde med DIF (elite)
Ansvarsområder: 
DRUs landshold
Udvikling, planlægning og organisering af uddannelsestilbud
Afrapportering og ansøgninger til World Rugby, Rugby Europe, DIF og andre instancer
Rugbyrelateret klubudvikling med fokus på trænerkompetencer
Sponsorarbejde
Sparring med turneringsudvalget omkring turnerings- og stævneudvikling
Sparring med dommerudvalget
Anti Doping Danmark

UDVIKLING:
Udviklingskonsulent Preben Rasmussen

Overordnet ansvar: Udvikling af ungdomsrugby samt klubudvikling, strategisk samarbejde med DIF (væksts)
Ansvarsområder:
Medlemsvækst
Klubudviklingsprojekter og klubseminarer
Udvikling af afvikling af trænerkurser og uddannelse for ungdomsrugby
Skolerugby
Planlægning og afvikling af turneringsaktiviter for børn og ungdom 

ADMINISTRATION:
En del af DRUs administration varetages af Idrættens Kompetence Center

Arbejdsopgaver:
Daglig administration, mail og telefon
Turneringsadministration (senior)
Vedtægter og reglementer
Internationale henvendelser
Rejser (landshold m.m.)
Landholdsarrangmenter
Møder (bestyrelse og årsmøder)
Hjemmeside og sociale medier
Kommunikation generelt

Daglig administration, økonomi
Bogføring
Fakturering
Betalinger
Refusion af udgifter
Årsraporter