Kalender

Der er udsendt program og yderligere information til alle deltagere. 
Følg dette link til Teams på søndag. 

Start dato 10-01-2021 9:30
Slut dato 10-01-2021 13:30
Max Pladser
Tilmeldte 16
Sidste frist 04-01-2021 11:00
Pris Gratis

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

I henhold til DRUs vedtægter §6, skal tilmeldinger og forslag være DRU skriftligt i hænde senest 30 dage før mødets afholdelse. 
Se inviationen til repræsentantskabsmødet her og husk tilmelding/forslag på mail til DRU senest den 19. februar. 

Start dato 19-02-2021
Slut dato 19-02-2021
Max Pladser
Pris ikke relevant

Årets repræsentantskabsmøde afholdes digitalt. Her er mødelink til TEAMS. Deltagelse kræver dog, at du er tilmeldt mødet. 

Start dato 21-03-2021 10:00
Slut dato 21-03-2021 14:00
Max Pladser
Pris Gratis

Pga. manglende tilmeldinger er Parlamentet aflyst og erstattes af regionale møder (i divisionerne). 

Start dato 27-11-2021 11:00
Slut dato 27-11-2021 16:00
Max Pladser
Sidste frist 18-11-2021 23:55
Pris 200 pr. deltager. Opkræves efter afholdelse

Ny dato pga. sammenfald med vinterferie den 12. februar.

Program for dagen:

11.00: Velkomst og præsentation af program og deltagere

11.15: Evaluering af sæsonen 2021

12.30. Frokost (DRU giver en sandwich)

13.00: Ny sæson 2022

  • Aktivitetskalender
  • Aldersrelateret gruppearbejde
  • Oprettelse af klubnetværk

14.30: Rekruttering og fastholdelse af medlemmer

15.00: opsummering og afslutning

Det er vigtigt, at vi får skabt super gode betingelser for alle spillere og derfor har vi i programmet lagt op til en snak i de forskellige aldersgrupper, så I selv er med til at skabe optimale rammer for alle. 

Der opfordres derfor til, at man deltager med mindst en træner/leder for hvert af klubbens alderstrin. Der er ikke loft på antal deltagere pr. klub.

Start dato 26-02-2022 11:00
Slut dato 26-02-2022 15:30
Max Pladser
Tilmeldte 17
Sidste frist 21-02-2022 23:55
Pris Ingen deltagergebyr

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

OBS: Det er besluttet at mødet afholdes digitalt. Link til mødet her og er fremsendt direkte til deltagere.

DRUs ordinære repræsentantskabsmøde. Tilmelding (samt evt. forslag) senest den 25. februar (vedtægtsbestemt). Se invitationen for yderligere information her

Se mødematerialet her.

Start dato 27-03-2022 10:00
Slut dato 27-03-2022 14:00
Max Pladser
Tilmeldte 32
Sidste frist 25-02-2022 23:55
Pris Gratis

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Forventes afholdt i København. Yderligere information udsendes i april måned.

Start dato 21-05-2022 11:00
Slut dato 21-05-2022 15:00
Max Pladser
Pris Information følger

Sæt X i kalenderen når årets Parlament afholdes i Nyborg, lørdag den 19. november. Her skal blandt andet tales om økonomi og fremtidens turneringsaktiviteter. Endeligt program er udsendt til alle klubber, den 21. oktober. Se også her

Start dato 19-11-2022 10:00
Slut dato 19-11-2022 16:00
Max Pladser
Tilmeldte 32
Sidste frist 13-11-2022 23:55
Pris ikke relevant

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Tilmelding til rugbyweekend - se invitationen for mere information 

Kontakt DRU, hvis der ønskes overnatning i Idrættens Hus. Bemærk at udgifter til overnatning afholdes af deltagerne.

Start dato 25-03-2023 13:00
Slut dato 26-03-2023 13:00
Max Pladser
Tilmeldte 3
Sidste frist 24-02-2023 23:55
Pris Gratis

Information

Dansk Rugby Union
Idrættens Hus
Tlf: +45 62 65 61 26
Mail: info@rugby.dk

CVR nr. 25544234

Bank: Danske Bank, Hunderup Afd., Munkerisvej 1, 5230 Odense M
Reg. nr.: 4703
Konto nr.: 3593 492427
Swift: DABADKKK
IBAN: DK2830003593492427
MobilePay: 45006

Forsidefotos: Daniel Storch

Vi anvender cookies til teknisk funktionalitet og for at forbedre brugervenligheden. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtykke til anvendelsen af cookies.