webdesign af webbureau onlineBRAND

    DM 2018 Ungdom

    Der afvikles 6 stævner (3 forår og 3 efterår). Hvert stævne er en afsluttet turnering (indenfor hver aldersrække), hvor der tildeles stævnepoint i henhold til placering på dagen. Samlet vinder i alle rækker findes ved at sammentælle stævnepoint (udsendes separat til klubberne). 
    Udenlandske hold deltager på lige fod med danske, men indgår ikke i den samlede DM stilling.
    I rækker med flere puljer, fremgår resultatet af de afsluttende placeringskampe (ingen samlet stilling). 
    Alle resultater fremgår ved at klikke på "calendar" i den aktuelle række (højre hjørne over tabel).