webdesign af webbureau onlineBRAND

Paragrafudvalget 2018

paragraf

DRUs bestyrelse har nedsat paragrafudvalget for den kommende seniorsæson. Alle medlemmer ønskede at fortsætte og udvalget er blevet udvidet til også at omfatte en dommerrepræsentant. Vi håber at udvalget får meget lidt at lave!

Læs mere: Paragrafudvalget 2018

GAME DAY 2018

Game day foto 2017

Som tidligere varslet, afholder DRU i år den første GAME DAY. En dag hvor der er fokus på det tekniske og med mulighed for at skabe et sportsligt udviklingsforum. 
Dagen afholdes hos RC Odense den 3. marts og invitationen kan ses her.

Læs mere: GAME DAY 2018

Persondata vejledning

DIF persondataDIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som klub kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj.  

Læs mere: Persondata vejledning