webdesign af webbureau onlineBRAND

Persondata vejledning

DIF persondataDIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som klub kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj.  

Læs mere: Persondata vejledning

Omstrukturering hos DRU

DRU kontor 1

Dansk Rugby Unions bestyrelse har besluttet sig for at indgå samarbejde med Idrættens Kompetence Center (benævnt IKC fremover) under Danmarks Idrætsforbund og med effekt fra 1. februar 2018. 

Det betyder at DRUs medarbejder gennem mange år, Inger Marie Godvin, fortsat vil servicere Rugby Danmark på en række områder, men fremover være ansat af Danmarks Idrætsforbund.

Læs mere: Omstrukturering hos DRU

Materiale fra kvindekonference

Så er notat fra kvindekonferencen den 13. januar lagt til download - sammen med dagens to præsentationer. Se materialet her.