webdesign af webbureau onlineBRAND

Materiale til rep.mødet

Så er alt mødematerialet til årets repræsentantskabsmøde i download. DRUs bestyrelse stiller en lang række ændringsforslag til vedtægterne, som findes i deres nuværende udgave her.
Vi ser frem til at samles i Odense, hvor der jo bl.a. skal vælges ny formand for DRU. Ole Nielsen trækker sig efter 17 år på posten. Den ny formand bliver den kun 6. siden starten i 1950.
Link til materialet er udsendt direkte til alle deltagere.

Husk tilmelding rep.møde

Vi minder om at fredag er sidste chance for rettidig tilmelding til årets repræsentantskabsmøde - og dermed også til stemmeret.
Der vil i år være flere personvalg og flere forslag til vedtægtsændringer, så sørg for at få tilmeldt repræsentanter senest den 1. februar.
Se indkaldelsen her - og husk samtidig at stemme på årets spiller (m) og årets dommer. 

Repræsentantskabsmøde 2013

Søndag den 24. marts afholdes DRUs ordinære repræsentantskabsmøde i Odense. Indkaldelse af repræsentanter og forslag findes her (information også udsendt direkte til klubber/bestyrelse/udvalg).
Klubberne har endvidere mulighed for at stemme på årets spiller og dommer 2012. Stemmeseddel findes også i download.
HUSK: at sidste frist for tilmelding og forslag er den 1. februar (vedtægtsbestemt). Herefter frafalder evt. forslag og stemmeret.
Som annonceret på Parlamentet, søger DRU flere kandidater til bestyrelsesarbejdet. Kontakt gerne næstformand Klaus Veile for yderligere information.