webdesign af webbureau onlineBRAND

Indkaldelse til Parlament 2014

Der er netop udsendt invitation til Parlamentet 2014. Invitationen er sendt til klubformænd og/eller sekretærer - men ses også her nedenfor.
Bemærk at der med indkaldelsen er udsendt link til et spørgeskema, som det er vigtigt at alle klubber besvarer. Besvarelserne indgår i forberedelserne til mødet og i arbejdet med den videre udvikling af rugby i Danmark.

Læs mere: Indkaldelse til Parlament 2014

Ny dato for Parlamentet

Årets parlament var oprindeligt planlagt til søndag den 16. november. Denne dato falder desværre sammen med kongres i World Rugby (IRB) - og vil medføre at flere DRU nøglepersoner ikke kan deltage. Bestyerlsen har derfor besluttet at rykke Parlamentet til LØRDAG den 22. NOVEMBER kl. 10-16. 
Mere information følger, men husk at rette datoen i klubkalenderen!

Referat af repræsentantskabsmøde 2014

Så foreligger referatet fra repræsentantskabsmøde 2014 i download