webdesign af webbureau onlineBRAND

Referat af repræsentantskabsmøde 2016

Så er referat af årets repræsentantskabsmøde lagt i download sammen med formandens præsentation til den mundtlige beretning. 

Rep.møde materiale 2016

Om godt 14 dage afholdes DRUs ordinære repræsentantskabsmøde i Erritsø. Al mødemateriale er nu at finde i downloadsektionen. Link sendes også direkte til deltagerne med kopi til samtlige klubber.

Læs mere: Rep.møde materiale 2016

Notater fra weekendens konference

Der er nu udsendt notat fra henholdsvis bredde- og kvindekonference. Notataterne er sendt direkte til deltagerne og ligger i downloadsektionen her på siden.