webdesign af webbureau onlineBRAND

Rugby Weekend 2019

Kalender save the date

DRUs bestyrelse har besluttet at ændre mødekalenderen frem til repræsentantskabsmødet.
Parlamentet udgår og erstattes af et seniorturneringsmøde (samme dato, søndag den 25. november) og repræsentantskabsmødet udvides til en weekend, den 23.-24. marts 2019. 
Læs mere nedenfor. Informationen er også udsendt til alle klubber og udvalgsmedlemmer. 

Information udsendt til klubber og udvalg dags dato:

Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Rugbyklubben Speeds bestyrelse, der omhandler en sammenlægning af forskellige møder i DRU regi, samt et ønske om at skabe mulighed for socialt samvær på tværs af klubberne og DRU i forbindelse med et sådant møde.

I DRUs bestyrelse har vi haft lignende diskussioner. Vi har længe haft et ønske om at skabe et godt forum til diskussion og dialog på tværs af Rugby Danmark. Og et forum, som folk ikke vil undvære at deltage i. Vi har derfor valgt at imødekomme Speeds forslag på følgende måde:

-          Vi holder i 2018 fast i ungdomskonferencen den 10. november i Odense. Vi har et antal emner, som vi har behov for at få diskuteret med de ungdomsansvarlige ift. næste sæson.

-          Vi aflyser det planlagte “Parlament” den 25. november i sin nuværende form. Vi beder dog klubbernes senioransvarlige om at holde datoen i kalenderen til et seniorturneringsmøde med fokus på 2019 turneringen (mænd).

-          Vi vil allerede nu gerne bede klubberne om at sætte kryds i kalenderen den 23.-24. marts 2019. I denne weekend er repræsentantskabsmødet 2019 allerede planlagt til søndag, men vi afholder nu “Rugby Weekend 2019”. Vi forventer at starte mødet lørdag kl. 12 og slutte søndag ved 15-tiden. Det vil være med middag lørdag aften og overnatning.

“Rugby Weekend 2019” vil, udover repræsentantskabsmødet om søndagen, have et par overordnede temaer:

-          Hvordan skaber vi fælles fodslag for Rugby Danmark, altså en forventningsafstemning om fremtiden for Rugby i Danmark

-          Mulighed for en mere detaljeret diskussion omkring essensen i Speeds forslag - altså den optimale fremtidige mødestruktur mellem klubberne og DRU

-          Og så ikke mindst tid og rum til uformelle diskussioner og samtaler på tværs af klubberne.

Vi vil fremsende flere detaljer hurtigst muligt, inkl. hvor mødet rent praktisk afholdes, samt hvor mange deltagere vi kan være. Dette afhænger lidt af stedet.

Vi håber, at I alle vil støtte op om dette initiativ, og vi beder jer derfor sætte et stort kryds i kalenderen.

På bestyrelsens vegne,
Jens Aage Skare Nielsen, formand