Referat repræsentantskabsmøde 2017

Publiceret: Fredag, 31. marts 2017 13:19

Rep 2017 forsamling

Så er referatet fra årets repræsentantskabsmøde lagt i download (noter fra strategiworkshop følger). Stor tak til Erritsø, der igen i år hjalp med det praktiske. 

Efter mødet blev der afholdt bestyrelsesmøde og her blev Mathis Dahlqvist konstitueret som næstformand. Man godkendte også paragrafudvalget for 2017 sæsonen. Udvalget er blevet udvidet og består nu af Henrik B. Nielsen, Martin T. Hansen, Steffen Pryds og Daniel J. Larsen. Bestyrelsesreferater ligger her.