webdesign af webbureau onlineBRAND

Material til årets rep.møde

Så er mødematerialet til repræsentantskabet, den 19. marts klar i download. Link er også sendt direkte til deltagere, klubber m.fl.