webdesign af webbureau onlineBRAND

Rep.møde materiale 2016

Om godt 14 dage afholdes DRUs ordinære repræsentantskabsmøde i Erritsø. Al mødemateriale er nu at finde i downloadsektionen. Link sendes også direkte til deltagerne med kopi til samtlige klubber.
På side 4 i materialet findes deltagerlisten. Evt. eftertilmelding skal ske til DRUs kontor hurtigst muligt.