webdesign af webbureau onlineBRAND

Hvem er din klubs kontakt?

DRUs bestyrelse har revideret klubkontaktlisten i forbindelse med nyvalg i marts. Hvem der er klubbernes primære kontakt i bestyrelsen fremgår af bestyrelsesinformationen her (klik på "anden information" under det enkelte bestyrelsesmedlem.

Man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen direkte, ligesom det omvendte vil være tilfældet i den kommende tid.