webdesign af webbureau onlineBRAND

DRU bestyrelsesmedlem

Da Anni Steffensen har valgt ikke at genopstille, søger vi en ny person til at indgå i DRUs bestyrelse - og gerne et nyt kvindeligt medlem.

Der er ikke tale om en defineret rolle. Afhængig af din baggrund, kompetencer og egne interesser bliver vi i bestyrelsen enige om at blande kortene så det giver bedst mening.

Bestyrelsen mødes fysisk 4-5 gange om året og har derudover møder via skype efter behov.

Kontakt gerne formand Jens Aage Skare Nielsen eller næstformand Peter Borup for en snak.

Valg til bestyrelsen vil ske på DRUs repræsentantskabsmøde den 24. marts 2019 i Idrættens Hus.