RUGBYweekend: Programinformation

Publiceret: Fredag, 08. februar 2019 12:43

RUGBYkonference plakat

Første version af programmet for konference og repræsentantskabsmøde, den 23.-24. marts er udsendt til klubbernes formænd. Nu finder du det også her og kan stadig nå at tilmelde dig til weekenden (mere information og tilmelding her).