webdesign af webbureau onlineBRAND

Medlemsregistrering 2018

kugleramme

Så er det igen blevet tid til at tælle, hvor mange medlemmer klubben har haft i det forgangne år. Alle formænd og kasserer vil have modtaget en e-mail fra DIF med log-in og vejledning til portalen medlemstal.dk. Portalen er allerede åben og sidste frist for indberetning er torsdag den 31. januar 2019. 
HUSK at der ikke er tale om et øjebliksbillede, men om det antal medlemmer, som klubben har haft igennem hele året (min. 3 måneders medlemskab). 

 

Der er i år indført ekstra aldersgrupper ved indberetning. Dette er for at kunne følge udviklingen i de forskellige aldersgrupper lidt mere nøjagtigt. Det bør ikke gøre opgaven mere krævende for klubberne. Der skelnes ikke mellem aktive og passive - det er alle medlemmer, der skal indberettes. 

Medlemstallene er nøglen for det kommende års aktiviteter, så gør Jer gerne den ulejlighed, at få talt alle medlemmer med. 

Vejledninger og yderligere information ligger på medlemstal.dk, men man er naturligvis også velkommen til at kontakte DIF og/eller DRU for yderligere information.