webdesign af webbureau onlineBRAND

Turneringsansvarlig - senior

LH trner Speed 2018 web

DRUs bestyrelse har udpeget Ludvig Hansen som turneringsansvarlig for al DRUs seniorrugby.

Bestyrelsen og Ludvig vil de kommende måneder vurdere, hvordan den fremtidige struktur for turneringsadministrationen bedst varetages. Dette vil være på plads inden repræsentantskabsmødet (inkl. konsekvensrettelser til turneringsreglementerne).

Ludvig er tiltrådt posten som turneringsansvarlig og vi glæder os til det videre samarbejde. 

Information er også udsendt til klubber og udvalg. Al kontakt vedr. seniorturneringen foregår uændret via administrationen.

Foto: Daniel Storch