webdesign af webbureau onlineBRAND

45 millioner i ny foreningspulje

DIF DGI foreningspulje 1

DIF og DGI har i dag offentliggjort en ny foreningspulje på 45 mill. kr. til årlig fordeling blandt de to organisationers medlemsklubber! Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Der er udsendt direkte information til alle klubber via medlemsportalen - og det er også den vej man søger andel i puljen.

Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs meget mere om puljen og hvordan der søges her.