webdesign af webbureau onlineBRAND

Persondata vejledning

DIF persondataDIF og DGI har sammen udarbejdet en vejledning om konsekvenserne for foreningerne af persondataforordningen. Forordningen får virkning fra 25. maj 2018. Forordningen ændrer ikke grundlæggende på, hvilke persondata I som klub kan behandle, men forordningen stiller større krav til dokumentationen for, at I behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. Vejledningen kan hjælpe jer til at blive klar til 25. maj.  

Med vejledningen følger også en række skabeloner, der kan bruges som udgangspunkt i arbejdet.