webdesign af webbureau onlineBRAND

Omstrukturering hos DRU

DRU kontor 1

Dansk Rugby Unions bestyrelse har besluttet sig for at indgå samarbejde med Idrættens Kompetence Center (benævnt IKC fremover) under Danmarks Idrætsforbund og med effekt fra 1. februar 2018. 

Det betyder at DRUs medarbejder gennem mange år, Inger Marie Godvin, fortsat vil servicere Rugby Danmark på en række områder, men fremover være ansat af Danmarks Idrætsforbund.

En del af Ries nuværende administrative arbejdsområder vil som en konsekvens af denne beslutning fremover blive håndteret af andre medarbejdere i IKC. Nærmere information og praktisk opdeling vil blive udarbejdet over de kommende måneder. 

DRUs to andre medarbejdere, Mikael Lai og Preben Rasmussen, vil fortsat rapportere direkte til DRUs bestyrelse, men vil kunne trække på IKC efter aftale/behov. Samtidig vil Preben som udviklingskonsulent blive en del af det samarbejde og den sparring der foregår mellem udviklingskonsulenter tilknyttet IKC - et netværk som vi forventer, vil være givende i forhold til udrulning af strategiplanen. 

DRUs Sportschef, Mikael Lai Rasmussen, vil være den daglige leder for Preben, periodevis tilknyttede konsulenter samt DRUs frivillige. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Rie for en særdeles dedikeret indsats gennem mange år for DRU, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Rie under den nye konstellation. 

Hvis denne organisatoriske ændring skulle give anledning til spørgsmål venligst kontakt Dansk Rugby Unions formand Jens Aage Skare Nielsen.   

Ovenstående information er udsendt på mail til alle klubformænd d.d.