webdesign af webbureau onlineBRAND

Dommerkonference i Letland

Dommer konf Letland 2014Michael Vestorp og Diane Lintonbon deltog i weekenden i en fælles nordisk/baltisk dommerkonferen i Letland. Med på konferencen var delegerede fra Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og altså Danmark. 

Konferencen gav mulighed for erfaringsudveksling på tværs af regionen og man diskuterede bla. uddannelse, rekruttering og disciplinære spørgsmål. Deltagerne havde selv taget initiativ til konferencen og håber at gentage denne, da der var stort udbytte, inspiration og meget at arbejde videre med i de respektive unioner.